Resevilkor

Särskilda resevilkor

Hjärsås Buss & Taxi or.nr. 43071835xx har hos Kammarkollegiet ställt den garanti resegarantilagen fastställt.

 Allmän information om resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin.

En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t ex hyra av bil eller inträde till en nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. 

Resegarantilagen omfattar i vissa fall även resor som bara består av en transport, s k stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketresearrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.

Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00.

 Bokning

Anmälningsavgiften är 400:- per person. Då resenären senast sju dagar efter bokningen erlagt anmälningsavgiften är bokningen bindande och resenären godtar de resevillkor arrangören tillämpar.

 Avbeställningsskydd

Ingår i resans pris.Om Du eller någon nära anhörig skulle bli sjuk före avresan är Du skyddad mot avbeställningskostnader mot uppvisande av läkarintyg, med undantag av en expeditionsavgift på 200:- per person. Avbokning måste ovillkorligen ske före resans avgång.  Om du glömt något i bussen, förvarar vi detta 14 dagar. 
Ring oss omgående.

Avbeställningsvillkor Hjärsås Buss & Taxi egna paketresor:

  • Avbeställning 31 dagar innan, 100% återbetalning
  • Avbeställning 14-31 dagar innan, 50% återbetalning
  • Avbeställning 7-14 dagar innan, 25% återbetalning
  • Avbeställning 0-7 dagar innan, 0 % återbetalning

Läkarintyg krävs för 0-14 dagar innan och gäller bara den läkarintyget gäller.

Vid vanlig beställningstrafik gäller omvänt då det ej fakturerats förrän efter resan:

  • Avbeställning 31 dagar innan, betala 0% av resans pris
  • Avbeställning 7-31 dagar innan, betala 15% av resans pris
  • Avbeställning 1-7 dagar innan, betala 50% av resans pris
  • Avbeställning 0-24 timmar innan, betala 90% av resan pris
 Öppet köp
Vid öppet köp kan kostnadsfri avbeställning göras senast sjunde dagen efter bokning, under förutsättning att avbeställningen görs senast den 31e dagen före avresan.

Expeditionsavgift vid avbeställning utgår med 200:- Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast 21 dagar innan avresan.

Vid färre än 30 anmälda på en viss resa förbehåller sig arrangören rätten att ställa in resan senast 10 dagar innan avresan. Vi reserverar oss mot hotellbyten utanför vår kontroll samt förseningar p g a dåligt väder och trafikstockningar. Köpta sport/konsert/teaterbiljetter återlöses ej.

Bagage

Välj ditt bagage med omsorg. Du ansvarar som resenär själv för transport av ditt bagage från bussen till hotellrummet och tillbaka. Du får ta med dig en resväska och ett handbagage per person.